Snart dags att ta träckprov

Glöm inte ta träckprov inför betessläpp – helst några veckor före planerat betessläpp och helst inte tidigare än mitten av april.
Gård & Djurhälsan har en hel avdelning med information om träckprov, där kan man se film om hur man tar träckprov på rätt sätt eller bara läsa instruktionerna om hur man går tillväga. Börja planeringen av betessäsongen med artikeln Minska mängden parasiter i betesgräset.
Skicka alltså in träckprover, helst några veckor före planerat betessläpp och helst inte tidigare än mitten av april. En ekvation som många gånger inte går ihop i södra delarna, men då får man kompromissa. Vi vill helst inte ta proven tidigare eftersom vi då riskerar att få ett falskt lågt värde på grund av att en del maskar ännu kan ligga i vinterdvala utan att producera några ägg.
Är man nyfiken på om det är riskfritt ur parasitsynpunkt att köpa lamm som endast vistats på stall, så finns svaret i denna artikel.
haemonchus
Stora magmasken, Haemonchus, i löpmagen. Blää, håll den borta från gården! Foto Vidilab