Sojadialogen – ansvarsfullt odlad soja

Förbundsnytt

SF har tillsammans med 26 svenska organisationer och matföretag ställt sig bakom en frivillig överenskommelse kring certifierad soja.

Ambitionen är att alla livsmedel från företagen i Sojadialogen ska vara baserad på socialt och miljömässigt ansvarsfullt odlad soja. De som ställt sig bakom Sojadialogen är ett brett nätverk bestående av foderindustri, matproducenter och handelskedjor.

2014 ska minst 60 % och 2015 ska 100 % av den soja som används eller säljs av företagen i den Svenska Sojadialogen vara ansvarsfullt producerad.

Läs mer
LRF: Sojadialogen ska säkerställa ansvarsfull sojaodling ››
WWF: Soy roundtable ››
Jordbruksaktuellt: Ny svensk sojadialog ››