Sök krisstödet före den 20 september

Krisstöden är till för dig som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel vara ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder. För att kunna få ta del av stöden ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022.

Ansökningsperiod för krisstöden

  • Animaliesektorn och växthus: 9 augusti till 20 september 2022

Länkar

Länsstyrelsen handlägger krisstöden som söks via Boverkets hemsida.

Länsstyrelsens webbplats (välj din länsstyrelse och sök på ”krisstöd till jordbruket och yrkesfisket”)
Jordbruksverkets hemsida
Hämta LRF Kötts lathund för stödansökan