Stängselhandbok

Svenska Fåravelsförbundet har just fått besked från Jordbruksverket, om att man beviljar finansiering för utvecklingen av en stängselhandbok.

Efter påtryckningar från medlemmar, sökte SF kompetensutvecklingsmedel i början av året, för utveckling av en stängselbok med fokus på rovdjursavvisande stängsel.

Viltskadecenter kommer att genomföra arbetet på uppdrag av Svenska Fåravelsförbundet. SF kommer att sitta med i en styrgrupp för projektet, liksom LRF. LRF kommer också att delfinansiera arbetet.

Materialet kommer att vara klart vid halvårsskiftet 2014.

Erica Lindberg