Statistik över bete, slåttervall och får

Den senaste statistiken från Jordbruksverket visar att betes- och slåtterarealen i Sverige sjunker.

Antalet nöt- och svin minskar stadigt, medan antalet får har ökat under hela 2000-talet. 2012 vände trenden gällande fåren, och för första gången sedan sekelskiftet har antalet får i landet minskat.

Öppna större bild ››