Statistik om stängsel mot rovdjur

Syftet med miljöinvesteringen för att sätta upp stängsel mot rovdjur är att se till att lantbrukare kan fortsätta att ha djur i områden där det finns risk för rovdjursangrepp.

I Jordbruksverkets blogg Programmen och pengarna finns statistik över hur bidragen för uppsättning av stängsel mot rovdjur har använts i Sveriges olika län. I Västerbotten har 100 % använts för stängsling av åkermark. Störst andel naturbeten, ca 70 %, har stängts i Västmanland.

Läs mer och se grafik här ››