Stoppa ökenspridningen med hjälp av boskap

Den senaste tiden har jag i flera olika sammanhang stött på namnet Allan Savory och hans teorier om betande djur och ökenspridning. Teorier som går på tvärs med gängse rön om att överbetning är en orsak till att öknar breder ut sig.

Enligt Savory, som ägnat hela sitt forskarliv åt att försöka stoppa ökenspridning, är den enda lösningen på problemet att ta hjälp av tamboskap som betar intensivt och sedan flyttas på ett sätt som efterliknar savannens stora hjordars bete. Fler betesdjur, inte färre.

Här finns en 22 minuter lång video med en föreläsning från senaste TED som jag tycker är intressant: How to green the desert and reverse climate change ››
Väl använda minuter, åtminstone för alla som är intresserade av betesbaserad köttproduktion eller klimatfrågan.

Bild: SXC

Vill man veta mer finns även en längre föreläsning från 2009: Keeping Cattle: cause or cure for climate crisis? ››

Ganska häpnadsväckande, tycker jag. En snabb googling finner inget som försöker motbevisa eller gå till angrepp mot hans teorier. Vad tror ni?

Text: Anna B