Stor undersökning av förekomst av blåtunga i Sverige

Under
september-oktober i år kommer Jordbruksverket att ta prover för spår av Blåtunga i cirka 600 får- och nötdjursbesättningar.

Provtagningen behövs
för att Sverige ska kunna friförklaras från Blåtunga och för att
restriktionsområdena ska kunna tas bort.

För att
restriktionsområdena ska få tas bort krävs det att man har haft en
sjukdomsfri period på hela två år. Inga nya fall har hittats i Sverige
under hela 2009. Det innebär att restriktionsområdet sannolikt kan tas
bort i november 2010 om provsvaren i undersökningen blir negativa.
 
Provtagning i besättningar som inte vaccinerats
– För att vi ska kunna visa att smittan inte längre
finns i Sverige behöver vi göra en omfattande provtagning av djur som
inte är vaccinerade. Den provtagning som vi nu kommer att göra är
nödvändig för att Sverige ska kunna bevisa smittfrihet, bli
friförklarade och ta bort alla restriktionerna enligt EUs regelverk.
Vår
förhoppning är att alla de besättningar som blir kontaktade hjälper
till för att underlätta provtagningen då det är av stor betydelse för
nöt- och fårnäringen att detta blir gjort inom den utsatta tiden, säger
Kristina Mieziewska på enheten för idisslare och gris.
 
Massiv vaccinationskampanj
Sedan det första konstaterade fallet av blåtunga i
Sverige för två år sedan har Jordbruksverket genomfört stora insatser
för att förhindra spridningen och förhoppningsvis utrota blåtunga i
Sverige.
Ett exempel är förra årets massiva vaccinationskampanj som
gjordes i alla får- och nötdjursbesättningar med fler än tio djur. Distriktsveterinärerna kommer att samordna
provtagningarna.
 
Frågor om provtagningen

Anne-Line Scheele, Distriktsveterinärernas
Vaccinationscentral, tfn 070-360 16 49.

Övriga frågor
SVA,
Sektionen för epizootologi, tfn 018-67 40 00.