Storbritannien: Bönderna får ta kostnaderna för elekronisk öronmärkning

National Sheep Association (NSA) fördömer DEFRAs beslut att från 2015 helt förbjuda icke-elektroniska öronmärken. Även lamm under 12 månader som går direkt fån födelsegården till slakt måste då märkas elektroniskt (EID).

DEFRA i sin tur, räknar med att lammindustrin i sin helhet kommer att tjäna på en övergång till EID, men att den kommer innebära betydande extrakostnader för bönderna.

Läs mer
NSA condemns Defra EID decision ››
Cost of EID move to fall on farmers ››