Storbritannien: Fårbönder uppmuntras att ta itu med hältorna

Tre fjärdedelar av de lantbrukare som deltog i EBLEX möten om hälta planerar att ändra sina skötselrutiner som ett resultat av vad de lärt sig.

Den vanligaste planerade förändringen var att behandla halta får tidigare (51%), följt av utslaktning av tackor med upprepade hällor (45%). Deltagarna uppmanades också att ifrågasätta hur ofta de verkar klövar, vilket gjort de som verkar rutinmässigt mer benägna att fundera över sluta med det.