Storbritannien: NSA uppmanar Lynx UK Trust att samarbeta med bönder och markägare

Efter en stor medieaktivitet kring de föreslagna planerna på att återinföra lodjur i den brittiska naturen, har National Sheep Association (NSA) skrivit till Lynx UK Trust med uppmaningen att samarbeta med de människor och företag som kommer att beröras av projektet.

NSA har bett Lynx UK Trust att gå igenom de korrekta kanalerna, det vill säga att skicka ansökningar till Natural England och Scottish Natural Heritage, för att en korrekt och opartisk samrådsprocess ska kunna inledas.