Storbritannien: Veterinära hälsoklubbar, ett nytt koncept inom fårnäringen

Ett nytt alternativ för fåruppfödare att få tillgång till kostnadseffektiva veterinär-råd har lanserats i Storbritannien med stöd av the Sheep Veterinary Society och National Sheep Association.

Fiona Lovatt, chef för Flock Health Ltd som är en veterinär konsultverksamhet, har skapat modellen som kallas Flock Health Clubs.
– Historiskt har det funnits en obalans mellan de tjänster som veterinärer tillhandahåller och vad kunder bland fårfarmare är beredda att betala. För 15 månader sedan satte vi upp några pilotprojekt där vi testade konceptet i nordöstra och västra England.

En Flock Health Club är en veterinär-ledd diskussionsgrupp som möjliggör för fårbönder i ett område att dela kostnaden för veterinärens råd samtidigt som de får en regelbunden och bra kontakt med en får-intresserad veterinärer. Pilotprogrammet visar att detta är en effektiv modell, och deltagande veterinärer har hittills rapporterat förbättrade relationer med de deltagande fåruppfödarna genom en mer regelbunden kontakt. För veterinärpraktiken innebär det också en stadig inkomst till praktiken via månatliga klubbabonnemang.

Hela artikeln
South West Farmer: Sheep farmers to encourage vets to start newflock health clubs ››
Översatt med Google ››