Storbritanninen: Interaktiva varningssystem för att bekämpa fluglarvsangrepp och nematodirus

Två nya initiativ har i år tagits för att med realtidsinformation hjälpa fårbönder att skydda sina djur mot fluglarvsangrepp och nematodirus (N. battus*).

För att hjälpa jordbrukare att skräddarsy sina kontrollprogram mot flugangrepp har NSA (National Sheep Association) tillsammans med SRUC (Skottlands Rural College) utvecklat Blowfly Strike Database. Syftet är att informera jordbrukare när det har varit ett problem i deras område, i år och tidigare år.

På SCOPS (Sustainable Control of Parasites) Nematodirus Alert Map kan man följa hur förekomst och utbrott rapporterats från olika delar av öriket. Även detta initiativ stöttas av NSA.

* N. battus är vanligast i Storbritannien men finns också i mindre omfattning i Norge, Sverige, Nederländerna och Kanada. Angepp av denna parasit kan vara svåra, och om den lämnas obehandlad leda till döden.