Stort intresse för Branschpengar

Källa: Svenska Köttföretagen
Den 15 mars var det sista ansökningsdag för den första utlysningsomgången för att söka Branschutvecklingspengar.

Totalt har 46 ansökningar kommit in till Svenska Köttföretagen till ett ansökt värde om drygt 16 mkr. Totalt finns det 3 mkr avsatt till utlysningen och dessa är fördelade enligt följande, 65 procent till gris, 30 procent till nöt och fem procent till lamm. Fördelningen baseras på hur mycket pengar som varje djurslag betalar in totalt till branschutveckling varje år.

I beslutsgruppen finns Svenska Köttföretagen, LRF Kött och de tre uppfödarföreningarna för nöt, lamm och gris representerade. Beslutsgruppen träffas i slutet av april och vi räknar med att besked kommer att meddelas till de som har ansökt innan den 1 maj.