Strategier och lönsamhet vid napplammsuppfödning

De flesta får- och lammproducenter har någon gång att ta ställning till om överskottslamm ska avlivas eller födas upp som napplamm om adoption inte är möjlig. För den enskilde producenten ska kunna göra en bedömning om hon/han ska föda upp lamm som napplamm är det värdefullt att ha information om t.ex. kostnader, tidsåtgång och hur uppfödningen kan genomföras för både djur och producent på bästa sätt.

I projektet ”Strategier och vid flasklammsuppfödning” följde Annelie Carlsson och Annika Arnesson napplammsuppfödningen under vårlamningen 2020 i fyra besättningar. I projektet dokumenterades rutiner, tidsåtgång, lammens tillväxt, foderåtgång, slaktresultat m.m. samt det ekonomiska utfallet.

Projektet finansierades av Stiftelsen Svensk Fårforskning och Västra Götalandsregionen.

Läs mer
Sammanfattning på SLUs hemsida.
Hämta Strategier och lönsamhet vid napplammsuppfödning