Studieresa till England 10–13 oktober 2022

10–13 oktober åkte Sara Arvidsson från Hushållningssällskapet Halland och 11 får- och lammproducenter på en studieresa till England.

Tack till reseledaren Sara Arvidsson som delar med sig av resedagboken!
Text och foto Sara Arvidsson

Syftet med resan var att öka kunskapen om ullens hantering och dess möjligheter som ett hållbart material och som en produkt att sälja från lantbruksföretaget. Vi besökte företag och organisationer från olika delar av ulllens värdekedja, allt från producent och ullinsamling till spinneri och färdig slutprodukt. Vi fick också en inblick i hur engelsk lammproduktion fungerar samt kunskaper om marknad och försäljning. Med deltagare från olika delar av Sverige flög vi från olika destinationer och samlades därför på flygplatsen i Heathrow där vår minibuss väntande.

Studiebesök British Wool depot

Vi besökte British Wool ullinsamling där vi fick veta mer om hur de sorterar och graderar ull. De förklarade även hur försäljning går till och hur marknaden ser ut för olika typer av ull. British Wool är en medlemsägd organisation som samlar in och graderar ull i olika typer och kvalitet. Lärlingstiden för att bli graderare är 5 år, de arbetade snabbt, effektivt och sorterade hela fällar enbart med fingerkänsla som mått. Man pratade inte om specifika raser eller mikronmått utan graderarna gick på känsla när ullen graderades in i olika typer och kvaliteter. Efter sortering pressas och packas ullen i balar a´ 450–500 kilo vilket gör att man kan sälja större volymer av en och samma kvalitet. Ur varje bal tas ett 1 kilos prov som underlag för intressenter och ullens säljs sedan på auktion löpande under året. Bönderna får betalt årsvis eftersom betalningen utgörs av ett årligt genomsnittspris för den ullkvalitet som de levererat.

Färdigpressade balar.

Deltagarna lyssnar på hur British Wool graderar ullen i olika typer och kvaliteter och vad som påverkar prissättningen.

Studiebesök Shearwell Data Ltd

Studiebesök nummer två var hos Shearwell Data Ltd. Ett familjeföretag med stark förankring i jordbruket som tillverkar elektronisk utrustning som hjälper lantbrukare att samla in, följa upp och jämföra data. Till exempel EID tags, avläsare, vågar samt programvara och digitala hanteringssystem m.m. Företaget driver också jordbruk med lamm- och nötköttsproduktion varav deras produkter testas i praktiken på gårdens egna djur innan de godkänns och lanseras på marknaden. Vi fick först en övergripande presentation om företaget och sedan en rundvisning i fabriken där tillverkning och packning av produkterna sker. Besöket avslutades med att ägaren visade upp gården, tog oss på en rundtur över gårdens ägor och berättade om hur deras produktion gick till. Ledorden för företaget var; ”användarvänligt” och ”lantbruksanpassat”.

Kvällen avslutades med en gemensam middag på hotellet.

Shearwell Datas grundare och VD Richard Webber visar gårdens anläggning och hur några av deras produkter fungerar i praktiken.

Studiebesök Gårdsbesök

Dag nummer tre startade med ett gårdsbesök hos Nick Jasper i Devon. Ett familjeföretag som idag drivs av Nick tillsammans med sin far och frun som delvis arbetade i företaget. Gården som ligger cirka 150 meter över havet erbjöd en fantastisk utsikt över ägorna med vidsträckta vyer över hagar, berg och dalar. Produktionen bestod av cirka 900 tackor samt ett 60-tal dikor. Nick berättade om gårdens produktionsflöde och svarade på frågor från deltagarna innan vi fick en rundtur på fälten, åkandes på kärra bakom traktorn. Under rundturen fortsatte Nick förklara hur driften sköts och vilka förutsättningar gården har att ta hänsyn till. Bland annat belyste han vikten av de karaktäristiska häckarna som skyddar djuren mot väder och vind. De kan tyckas arbetskrävande men han såg ett starkt samband till minskad lammdödlighet. Deras milda och regniga vintrar menar Nick är problematiska gällande sjukdomar och parasittryck, till exempel är klövröta ett stort problem och de har ingen långvarig markfrost som kan avdöda parasiter mellan säsongerna.

Ett mycket trevligt studiebesök där vi möttes av engagemang och stor gästvänlighet. Med Nicks öppna förhållningssätt blev det många givande erfarenhetsutbyten.

Nick Jasper berättar om gården. På bilden syns även hans far (till vänster) och Martyn Sandercook (till höger) som varit vår engelska kontakt som hjälpt oss anordna studiebesöket.

Studiebesök 4

Efter besöket hos Nick åkte vi till Launceston där vi började med lunch som bestod av ”Cornish Pasty”, en traditionell maträtt med lång historia från Cornwall. Därefter besökte vi The Natural Fibre Company. Ett spinneri som tar emot ull och tillverkar garn på beställning efter producenternas önskemål men som också köper in ull för tillverkning av ett fabrikseget garn som säljs i webbutik på nätet. Företaget spinner både kard- och kamgarn under samma tak vilket gör företaget unikt i sitt slag. De tar emot råull i kvantiteter från 20 kilo upp till över ett ton. Företaget jobbar mycket med spårbarhet och hanterar varje inkommande leverans av ull separat och uppgifter om producenten följer råmaterialet fram till färdig slutprodukt. De är specialiserade på att ta hand om ull från många olika fårraser inklusive sällsynta och specialiserade raser, exempelvis lantraser där ullen kan ha väldigt säregna och diversifierade egenskaper. Deras produktion är ekologiskt certifierad och de värnar om ullens fördelar som en ren naturprodukt.

Efter en presentation om företaget fick vi en rundvandring i fabriken och gick steg för steg igenom hur processen går till från sortering, tvätt, kardning, tvinning till färdigt garn.

En överblick över en del av anläggningen.

Numrerade ull leveranser med spårbarhet till producenten.

Hemfärd

Dags för hemresa. Under hemfärden stannade vi till vid Mole Valley Farmers, en engelsk motsvarighet till Lantmännen/Granngården och kollade in vad som erbjuds i ett engelskt sortiment av lantbruksrelaterade produkter. Deltagarna hade också möjlighet att shoppa loss och köpa med sig intressanta produkter hem.

Efter ett antal intensiva men väldigt intressanta dagar hoppas vi att deltagarna nu har fått nya insikter kring hur den egna verksamhetens ullproduktion kan utvecklas för att också öka tillvaratagandet av den svenska ullen.