Svensk-finskt utbyte för fortsatt samverkan kring beredskapsarbete

I en tid där global osäkerhet och klimatförändringar ställer allt högre krav på nationers förmåga att säkerställa en egen livsmedelsförsörjning, är internationella samarbeten avgörande.

Svenska Hushållningssällskapets har besökt ProAgria och ProAgria Lantbrukssällskapet i Vasa, Finland, för en gränsöverskridande dialog om hur samarbete kan stärka beredskapen på gårds-, by-, kommun- och nationell nivå.

Läs Hushållningssällskapets pressmeddelande om besöket i Vasa