Svensk marknadsbalans får- och lammkött

2020 var den svenska självförsörjningsgraden för lammkött 29,3 %, och vi åt i genomsnitt 1,6 kg per person.

Vi kan även notera att vecka 34 var det genomsnittliga priset på lamm 65,79 kr/kg, vilket är 23 procent högre än motsvarande vecka 2020.

Jordbruksverket sammanställer uppgifter om priser och svensk marknadsandel för jordbruksprodukter. Nu finns nya marknadsrapporter för kött, mjölk och ägg.

Hämta Lammkött – marknadsbalans

Här finns alla rapporter

Läs också Nyhetsbrev om priset på jordbruks­produkter

Grafik: Jordbruksverket