Svensk matproduktion hotas av miljöprövningen

Problematiken kring Cementas miljötillstånd kan drabba alla tillståndspliktiga företag.
Miljöprövningen måste förändras. I dagsläget är den gett hot mot svensk matproduktion, skriver LRF i en debattartikel i Dagens Industri.

Djurhållande lantbruk likställs med gruv- och stålindustri och bedöms som miljöfarlig verksamhet. Men en av många skillnader är att 91 procent av alla lantbruk bedrivs i enskild firma. Det innebär i verkligheten att en enskild person tvingas ordna fram stora resurser för att kunna genomföra en miljöprövningsprocess. En bonde, som vill utveckla sin verksamhet, riskerar därmed pengar direkt kopplade till den privata familjeekonomin. Bara att få tillstånd att bygga ut sin lada kan i dag ta upp till tre år av miljöprocessande. Dessutom är myndighetsbedömningen högst varierande beroende var i landet lantbrukaren råkar bo.

Läs artikeln här.