Svensk ullproduktion

Enligt SJVs siffror så fanns det år 2016, 600 000 får i Sverige. Räknar vi med att vi får ca 2 kg ull per tacka och ca 1 kg ull per lamm* i snitt och dessa klipps två ggr per år så ger det en ”ullproduktion” av ca 1500–1800 ton per år.

Knappt 327 ton svensk ull togs om hand 2016 varav 210 ton exporterades inom Europa. Endast 15–20 % av den svenska ullen togs alltså rätt på det året. Ca 1 400 ton ull/år plöjs ned eller eldas upp. Skulle vi värdera den ullen till de 35 kr vi köper in råull för per kilo, så ger det ett värde på 40-50 miljoner kr som alltså bara går upp i rök eller hamnar på gödseltacken.

Beräkningarna är gjorda av Claudia Dillmann, Svenska Fåravelsförbundet och Christer Gustafsson, Svenska Fårklipparförbundet med hjälp av statistik från SCB och gäller 2016

*Enligt Svenska Fårklipparförbundet klipps ca hälften av lammen. Dels för att undvika hygienavdrag på slakterierna, en hel del (ca 15–20 %) av lammen blir också rekryteringslamm och lammen av Gotlandsfår klipps i vissa fall innan slakten för att få fram fina pälsskinn. Även vinterlammen klipps före slakt.