Tackor föredrar mindre dominanta baggar

Källa Phys.org
Forskare från Universidad Autónoma del Estrado de Morelos i Mexico och Universidad de la República (Chile?) har studerat tackors preferenser när det gäller baggar och parning.

Tidigare forskning har visat att dominanta baggar tenderar att para sig med fler tackor i en flock, än mindre dominanta. Förutom att få större tillgång till tackorna tenderar de dominanta baggarna också att ha ett mer aggressivt parningsbeteende. Tidigare forskning har visat att vissa baggar är så dominerande att de inte fysiskt kan hålla jämna steg – de får slut på spermier. En stark dominans från en bagge anses också kunna också öka risken för inavel.

Under dessa nya experiment märkte forskarna att när en dominerande bagge fick slut på spermier tenderade tackorna att dra sig mot de mindre dominerande och de undrade hur utfallet skulle bli om tackorna själva kunde välja partner. De band de upp en dominant bagge i ena änden av en paddock och en mer undergiven bagge i andra änden, sedan släpptes sju brunstiga tackor in och de fick välja bagge. Försöket upprepades flera gånger med olika grupper av tackor.

När de tittade på resultaten fann forskarna att ingen av tackorna i en fjärdedel av övningarna alls valde den dominerande baggen. I fall där några av tackorna valde att para sig med den mer dominerande hanen, var det färre upphopp och genomförda betäckningar än med de mindre dominerande baggarna. De fann också att tackorna tycktes fördra sällskapet av den mindre dominerande baggen. De tillbringade i genomsnitt tre gånger så mycket tid med honom än den mer dominanta baggen.

Forskarna föreslår att evolutionen sannolikt har programmerat tackor att välja mindre dominerande hanar för att förhindra inavel. Men det verkar också som att de helt enkelt föredrar en trevligare attityd.