Tävla om bästa tipset för gårdens proteinförsörjning

Källa: LRF
LRF startar nu en tävling där bästa idén om hur vi kan öka andelen närodlat protein till våra djur prisas med 10 000 kronor.

Tävlingsbidragen kan vara tips om växtsorter, vallfröblandningar, sådd, gödsling, skörd, lagring eller utfodring. Eller hur man genom samverkan och handel kan öka tillgången till lokalt producerat protein.

Tips som är enkla, nytänkande och bidrar till ökad lönsamhet har störst chans att vinna.

Klasserna
Tävlingen är uppdelad i två klasser, en för foder till mjölkkor och en för foder till övriga djurslag.

Mer information på lrf.se/proteintipset ››