Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018

Källa: Jordbruket i siffror
I fredags publicerade Jordbruksverket preliminär statistik över jordbrukets resultat år 2018. Det är andra gången vi redovisar uppskattningar av jordbrukets resultat år 2018 den första var den prognos vi gjorde i i början av december.

Den varma och torra sommaren har påverkat jordbruket i stor omfattning. Skördarna av spannmål, oljeväxter och grovfoder har varit avsevärt mindre än normalt. Grovfoderbristen har orsakat problem för djurhållare och priserna för både grovfoder och spannmål har skjutit i höjden. Foderbristen förväntas även resultera i ökad import av foder också under 2019, varför en del av torkans effekter kommer synas i jordbrukets resultat år 2019. Utöver ökade foderkostnader har kronans värde försvagats vilket bidragit till kostnadsökningar för till exempel drivmedel. Samtidigt har kronans försvagning lett till att stöd och ersättningar ökat i kronor räknat.

Företagsinkomster minskar med 65 % eller 5,8 miljarder kr
Företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital minskar med 65 % jämfört med 2017, vilket motsvarar en minskning med cirka 5,8 miljarder kronor. Företagsinkomsten är, med hänsyn tagen till inflationen, den lägsta som uppmätts i EAA-kalkylens historia (från år 1990 och framåt). Även med inflationen inräknad det vill säga i löpande priser är det endast under torkåret 1992 som företagsinkomsten varit högre än i år.

Hela artikeln
Jordbruksverket: Jordbruket i siffror: Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018 ››