Tre webbseminarier om vattenförsörjning

Kan du förbereda din verksamhet för torka eller översvämningar? Vem är ansvarig för tillgången på rent vatten? Verksamheter och hushåll med enskild vattenförsörjning står inför utmaningar, men det finns praktiska lösningar och möjligheter att skapa en god beredskap. Under våren 2023 ges en kostnadsfri webbseminarieserie i tre delar på temat trygg och robust vattenförsörjning.

Webbseminarieserien består av tre tillfällen: 28 april kl 11-12, 25 maj kl 14-15 och 8 juni kl 13-14. Seminarierna vänder sig till verksamheter med egen vattenförsörjning, handläggare vid myndigheter och rådgivare. Men alla intresserade är välkomna.

– Vi vill skapa förståelse för vilka utmaningar som finns kopplat till enskild vattenförsörjning. Vad är det som gäller, vad är mitt ansvar och vad kan jag förvänta mig av andra? Men tanken är också att webbseminarierna ska ge inspiration till vad man själv kan göra i sin verksamhet för att skapa en robust vattenförsörjning, säger Josefine Elving, projektledare vid SVA.

Webbseminarieserien är en del av forskningsprojektet ”Robust enskild vattenförsörjning genom beredskap och redundans” som leds av Josefine Elving vid SVA. Projektet sker i samarbete med Livsmedelsverket, Jordbruksverket, LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) samt konsulter med expertis inom vatten vid bland annat RISE (Research Institutes of Sweden). Projektet finansieras av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Läs mer och länk till anmälan.

Foto Einar de Wit