Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik

Källa Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen JTI, i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyser härmed forskningsmedel för två riktade satsningar, varav den ena tillsammans med Svenskt Vatten.
Utlysningarna är en del av S-JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Utlysningsområden

Utifrån S-JTIs FoU-program samt de syntesrapporter som har inkommit från stiftelsens första utlysning, har stiftelsen beslutat att öppna två utlysningar, en inom respektive område:
1. Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo (8 MSEK).
2. Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen (9 MSEK)
1. Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo
Animalieproduktion – lönsam optimering av hela kedjan
Utifrån målområdena Smart farming & produktutveckling samt Produktionsteknik, öppnar S-JTI för ansökningar riktade mot animalieproduktion och optimering av kedjan. Vi ser gärna att ansökningarna strävar efter att möta någon eller några av följande:

  • Utveckling av effektiva och inhemska foderråvaror inklusive betesväxter.
  • Utveckling av smarta inhysningssystem för effektiv animalieproduktion i såväl stallmiljö som utevistelse, för god djurvälfärd och djurhälsa.
  • Utveckling av tekniska system för animalieproduktion från födsel till slakt med hög djurvälfärd, god djurhälsa och god fertilitet.

Läs mer
Stiftelsen Lantbruksforskning: Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik ››