UlliHop i Västerbotten

UlliHop är ett projekt i Västerbotten med syfte att nyttja den svenska ullen på ett bättre sätt. Sybil Sundling, aktiv deltagare i projektet och och fårhållare berättar om projektet.

Hushållningssällskapet i Västerbotten/Norrbotten driver sedan våren 2017 ett projekt för att stärka den svenska ullen på marknaden. Projektet genomförs i Västerbotten med hjälp av medel från landsbygdsprogrammet.

Intentionen är att skapa arbetstillfällen samtidigt som ullen kommer till användning, istället för att hamna på soptippen, samt att ullen ska stärka ekonomin på gårdarna. Man kan nästan påstå att projektet kom till som en avknoppnig från ett tidigare projekt ”Västerbottenslamm” vars intention var att förse den lokala marknaden med lokalt lammkött, samt att öka värdet på produkten lamm/ får. Samt genom de ERFAträffar för lammproducenter som drivits i länet.

Hur ska då projektet drivas? Inom UlliHop arbetar man samtidigt med fyra olika spår:

  • BeredulliHop
  • SkapaiHop
  • SäljIHop
  • BesökIhop

Hittills har vi genomfört två studieresor och tre workshops runt ullen, för att hitta vägar att gå vidare inom projektet. Samarbete pågår även med Västerbottens Hemslöjdsförening och konstnärligt campus i Umeå den del som kallas Sliperiet. Här planeras för lite mer publika arrangemang, men det pratas även utveckling av olika produkter, nya som gamla.

Intresse för hantverk av ull är ju rätt stort, men vi vill komma vidare till att även industrin intresserar sej för ullen och utvecklar användbara produkter. Både till traditionella produkter som kläder och inredning, men även andra produkter, så att även av den sk sämre ullen ( tex vårklippningen) kan komma till användning.

Allt för att öka värdet på produkten lamm/får, och för en mer hållbar värld. Ullen är trots allt en näst intill oändlig resurs som går att återbruka. Ja fåret är ju ett väldigt komplett djur som kan producera kött, mjölk, textilier och skinn i olika former.

Vi ser ett klart samband hur en bra tillväxt på djuren med hjälp av bra foder, även ger bra ull och fina skinn. Och vi ser även att all ull har ett användningsområde, det gäller bara att lära sej ”Rätt ull till rätt produkt”, så där läggs det stor fokus på att öka kunskapen. Genom workshops runt detta med ullbedömning, klassificering, klippning och sortering. Just detta med klassificering hoppas vi ska komma mer även i Sverige., idag ligger fokus lite för mycket på ras. Vi vill även lära oss mer om avel, då vi t.ex. sett att korsningsullen många gånger kan bli riktigt bra, (titta bara på Svean och jämtlandsfåret) bara man planerar och skaffar sej mer kunskap.

Sedan gäller det ju att att hitta marknaden, här kommer vi att söka upp olika företag som redan i dag utvecklar ullen, men även söka nya vägar.

Projektet drivs som sagt genom Hushållningssällskapet men deltagarna har stort inflytande runt vad som ska ta projektet framåt, så det ordnas träffar lite nu och då för inspiration och verksamhetsplanering. Projektdeltagare är förutom fårhållare även hantverkare och ”ullnördar” bl a ägare till ett kombinerat spinnrocksmuseum /ullbutik/café, vi hoppas även få med övriga innovatörer länge fram. Många av deltagarna arbetar aktivt inom projektet med olika uppdrag. Projektledare är Anna Molander HS Västerbotten.

I slutet av april åkte en av deltagarna, de 55 milen, till Sattajärve i Norrbotten och företaget KERO för att lämna in några vårskinn till garvning. En väldigt trevlig och givande resa, med massor av inspiration vad gäller skinnen i denna form. Detta gjordes i och för sej, utanför projektet, men vi hoppas att även detta kan leda till ett användningsområde i kombination med ullen.

Sybil Sundling, aktiv deltagare (fårhållare) i projektet UlliHop