Ume-bagge dyrast på Mälardalens auktion

Baggauktion Mälardalen har hållit sin tionde auktion, även i år digitalt via Boskapstorget.se.

Text Karin Wennås

Två äldre baggar och 21 bagglamm från Hörby i söder till Umeå i norr fanns att välja på för köparna, som verkade veta ganska väl vad de ville ha. Det blev en spännande slutstrid om flera av bagglammen, och den dyraste gick för 18 000 kr. Det var katalognr 4 Solängs Sakai från Umeå som även fick Gotlandsfårsföreningens pris för bagge med bästa pälsegenskaper.

Medelpris för bagglammen blev 9 600 kr, och för de äldre baggarna 6 350 kr. Nio bagglamm blev osålda.

Cirka 300 personer var inne och tittade på auktionsdjuren, och under hela auktionen pågick ett välbesökt Teamsmöte.

Katalognr 4 Solängs Sakai blev dyraste bagge på Mälardalens digitala auktion. Foto Solängs fårgård

Reds.anm: Historiken ovan finns under Historik på Borkapstorget.se