Uppdaterade riktlinjer för beslut om skyddsjakt på stora rovdjur

Naturvårdsverket har idag redovisat sitt regeringsuppdrag om att uppdatera riktlinjer för skyddsjakt efter varg. De nya riktlinjerna ersätter nu, alltså från och med idag, de tidigare tumreglerna från 2006.

De nya riktlinjerna innebär flera förbättringar. I fall där det tidigare krävdes fyra angrepp innan skyddsjakt kunde beslutas, har antalet angrepp sänkts till två. Det ges även möjlighet att besluta om skyddsjakt efter ett angrepp under vissa förutsättningar, t ex om angrepp har skett innanför ett rovdjursavvisande stängsel. 

I de nya riktlinjerna utesluts inte att allvarlig skada kan uppstå i en fårbesättning redan efter ett angrepp av varg, och att ett beslut om skyddsjakt skulle kunna fattas redan i detta skede, om omständigheterna i övrigt talar för en hög sannolikhet för ett nytt angrepp och möjligheterna att vidta förebyggande åtgärder är svårare att finna. Det rör sig då om särskilt sårbara områden med exempelvis hög täthet av fårbesättningar, i skärgårdar eller områden med fäbodbruk.

För skyddsjakt på en invandrad varg krävs fortfarande fyra angrepp, men har angreppet skett innanför ett rovdjursavvisande stängsel kan skyddsjakt beviljas efter ett angrepp. 

SF, LRF och flera andra systerorganisationer har lagt ner mycket arbete för att få så bra riktlinjer som möjligt, och även om vi inte fått bifall för alla våra synpunkter är detta en stor förbättring för fårnäringen och vi upplever att man har lyssnat på våra synpunkter. Vi tackar särskilt Anders Wetterin och Anna Irani hos LRF för ett gott samarbete i arbetet med remissen.

De uppdaterade riktlinjerna, tillsammans med en redovisning av hur regeringsuppdraget har utförts:

Uppdaterade riktlinjer för beslut om skyddsjakt på stora rovdjur