Uppmaning gällande illegal utplantering av mufflonfår

Den senaste tiden har mufflonfår dykt upp på flera platser i Uppsala län. Mufflon är en främmande art och de individer som har observerats har antingen rymt från hägn eller placerats ut illegalt.

Att sätta ut mufflonfår i naturen är både oansvarigt och olagligt, om man observerar att det görs det bör det polisanmälas. Stockholm Uppsala Fåravelsförening har tillsammans med sin länsstyrelse och ett antal andra organisationer formulerat en skrivelse, läs den här. Som jakträttsinnehavare får man bedriva jakt året runt och dygnet runt på mufflon, en rätt som länsstyrelsens skrivelse uppmanar alla att nyttja.