USA: Det går utför för fårskötseln

Ända sedan 1940-talet har det gått utför för lammproduktionen i USA och de senaste 20 åren har antalet får minskat till hälften.

Orsakerna är ekonomiska och kulturella faktorer i samverkan. Bönderna frågar sig när botten är nådd.

I viss mån föds får upp för ullproduktion, annars är köttproduktion drivkraften. Konsumtionen i USA minskar både när det gäller ull och lammkött. Kläder görs alltmer i syntetmaterial och konsumtionen av lammkött som på 60-talet låg på ca 2 kg per person och år är nu nere på ett par hekto. Och samtidigt som inhemsk produktion minskar ökar importen från Australien och Nya Zeeland.

Lammbönderna kämpar i motvind, förutom den vikande efterfrågan har de fått känna på extrema väderförhållanden och en omstrukturering av jordbruket som inte gynnar mindre gårdar. Förr köpte många bönder in något tusental vinterlamm för slutgödning på de bästa återväxterna, men numera är få marker inhängnade och gårdarna för stora för att man ska bry sig om de småpengar en fårflock kan dra in.

Läs hela artikeln The long, slow decline of the U.S. sheep industry ››
Översatt med Google ››