Utbildning för köttproducenter

Projektet drivs under perioden 2020 till och med augusti 2021 för kortare livsmedelskedjor och för att öka andelen svenskt kött på restaurang med stöd från Jordbruksverket.
Mer information finns på via LRFs regioner. Projektledare är Gustav Arnell, gustav.arnell@lrf.se och 073-435 17 47.
utbildning-LRF
Öppna som pdf ››