Utblick i fårvärlden ger idéer om stängsel utan tråd

Virtuella staket, förlängd betessäsong och smart utfodring var på tapeten när produktionsrådgivaren Karin Granström gav sina samlade erfarenheter från lammproduktion i andra länder under Elmia Lantbruk.

Många rådgivare har varit involverade i Jordbruksverkets tävling ”Smarta stall”. En av dem är Karin Granström, Hushållningssällskapet, som delade med sig av några internationella erfarenheter och trender inom lammproduktion under Elmia Lantbruk.

Betesdrift utan staket
En nyhet som Karin Granström lyfte var utvärderingen av virtuella stängsel som just nu testas vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU). Metoden – som med dagens regelverk inte är tillåten i Sverige – går ut på att boskap hålls inom ett visst område utan att fysiska staket behövs.

Putsa vallar
Ett annat utlandsinslag som Karin Granström ser som en möjlighet för svenska bönder är att använda får till att putsa vallar långt in på hösten. I länder där man låter får gå på betesdrift ända in i februari han man kunnat öka vallens avkastning till nästa år med upp till 20 procent.
– Förutsatt att de har tillräckligt mycket päls har får en fantastisk förmåga att stå emot kyla, så egentligen borde vi kunna hålla dem ute längre, säger hon.

Hela artikeln
Land Lantbruk: Utblick i fårvärlden ger idéer om stängsel utan tråd ››