Utdelning från Stiftelsen Svensk Fårforskning

Stiftelsen Svensk Fårforskning har den större delen av sitt kapital placerat i aktier och på grund av de senaste årens svaga utveckling på aktiemarknaden har inga nya pengar kunnat utlysas till forskning på fårområdet. Men i december beslutade stiftelsens styrelse att åter dela ut pengar och inbjöd till nya ansökningar.

När ansökningstiden gick ut i februari hade fyra ansökningar kommit in. Stiftelsen hade ekonomi att tillstyrka två av dem.

Anaplasmos
Det ena projektet som får pengar från stiftelsen är ”Anaplasmos, bakgrund och relevans för fårnäringen”.

Projektägare: Svenska Djurhälsovården.
Kontaktperson: Katarina Gustavsson.

Ensilage till får
Det andra projektet som får stöd är ”Helsädesensilage och gräsensilage till får skördade vid olika mognadsstatier, effekt på konsumtion, foderselektion och foderutnyttjande”.

Projektägare: SLU, Skara
Kontaktperson: Elisabeth Nadeau

(Klicka på respektive titlel för att ladda hem ansökning/projektbeskrivning.)

Om Stiftelsen Svensk Fårforskning

  • Stiftelsen Svensk Fårforskning (SSF) bildades 1962 av Svenska Fåravelsföreningen (SF). Ändamålsparagrafen i stadgarna lyder ”Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom fåruppfödningen med särskild inriktning på främjande av produkternas kvalitet och produktionens lönsamhet”.
  • Stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av SFs styrelse jämte fyra företrädare inom forskningen på avelns, utfodringens, veterinärmedicinens och ekonomins område.
  • Den ekonomiska basen utgjordes av bidrag från företag, donationer och intjänade medel från Förbundets affärsverksamhet. Detta var grundplåten som sedan förvaltats med en klok kapitalförvaltning, huvudsakligen aktier.
  • Det ingående kapitalet 1962 var 13.900 kr. Kapitalet den 31 december 2012 uppgick till ca 3.5 milj. kronor.
  • Fondens storlek har nu blivit en verklig resurs att räkna med i den framtida utvecklingen av den svenska fårnäringen. Utdelningens storlek varierar främst med aktieutvecklingen.