Utlysning av medel ur Kaj Sjunnessons Minnesfond

Nu kan man söka medel ur Kaj Sjunnessons Minnesfond.

Minnesfondens syfte är att genom utdelning av fondens medel utveckla och främja det svenska slaktlammet och svensk slaktlammsproduktion i Kaj Sjunnessons anda. Medel kan sökas av person, projekt eller organisation för att utveckla en idé som främjar svensk slaktlammsproduktion eller för försök, studier, studieresor som uppfyller fondens syfte. Årets utlysning är 20 000 kr.

Läs mer på Lammproducenternas hemsida.