Utredning om likvärdig kontroll i livsmedelskedjan

Magnus Oscarsson tillträder som särskild utredare med uppdrag att se över den offentliga kontrollen av livsmedel, foder och animaliska biprodukter. Samverkan mellan myndigheter är en del. Utredningen syftar till att både effektivisera myndighetens arbete och att förenkla för företagen.

Utredningens uppdrag

  • Se över organisation och finansiering av kontrollen.
  • Se över möjlighet att öka rådgivning och stöd samt samverkan mellan kontrollmyndigheter.
  • Se över hur det är möjligt att främja de minsta livsmedelsföretagen med diversifierad verksamhet genom att anpassa regler och kontroll efter deras särskilda förutsättningar.

Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag den 31 mars 2025.

Läs mer på Svenska Köttföretagens hemsida.