Uttalande från LRF och SF i Värmland angående den inställda licensjakten

– Vi utgick ifrån att när Naturvårdsverket slutligen godkände licensjakten i bland annat Värmland så var det slutpunkten på en mycket lång och mödosam process där de olika intressena har vägts samman. Båda sidor har fått ta och ge för att komma framåt och då är det mycket beklagligt att det finns organisationer som inte kan acceptera detta, säger Patrik Ohlsson.

Hela artikeln
LRF: Uttalande från LRF Värmland och Svenska Fåravelsförbundet Värmland ››