Värt att veta om getter

Visste ni att den Svenska lantrasgeten, ofta kallad svensk mjölkget, har ett eget förbund?

Svenska getavelsförbundet
arbetar för bevarandet av den Svenska lantrasgeten och har en ny fräsch hemsida med information om mjölkgeten, avelsprogram, djurhälsa med mera.

Svenska fåravelsförbundets styrelse fattade vid ett styrelsemöte den 1 juli 2015 beslutet att vi inte utger oss för att vara en branschorganisation för getuppfödare. Bakgrunden till beslutet är att vi inom förbundet varken har kunskap om getnäringens frågor eller upplever att vår representation efterfrågas av getuppfödare. Dessutom finns det alltså föreningar som tillvaratar getuppfödarnas intressen.

Svenska allmogegetter och deras ägare företräds av Föreningen Allmogegeten.