Välkommen att lyssna på en presentation om betesmarker och slåtterängar som restaurerats med stöd från Landsbygdsprogrammet!

DATUM: 20 maj
TID: 11.05-11.50
PLATS: Skype

Du behöver inte anmäla dig. Vidarebefordra gärna inbjudan till dina kollegor.

Under flera perioder av landsbygdsprogrammet har lantbrukare kunnat söka stöd för att restaurera betesmarker och slåtterängar som har vuxit igen. Genom att markerna restaureras kan de få tillbaka sin viktiga roll för biologisk mångfald och sitt kulturmiljövärde.

I en ny rapport har Jordbruksverket följt upp vad som har hänt med de betesmarker och slåtterängar som restaurerades i landsbygdsprogrammet mellan 2000 och 2013. Uppföljningen visar om de fortfarande fanns registrerade som godkänd jordbruksmark i systemet för jordbrukarstöd år 2020, vilket indikerar om markerna som restaurerades fortfarande sköttes. Analysen visar också om de restaurerade markernas hade höga natur- och kulturmiljövärden vid samma tidpunkt.

Uppföljningsrapporten är skriven av Linnéa Asplund som är utredare på Jordbruksverkets landsbygdsanalysenhet. Under presentationen kommer Linnéa att beskriva uppföljningens resultat, och det kommer också att finnas utrymme för att ställa frågor.

Väl mött! Jordbruksverkets landsbygdsanalysenhet

Läs rapporten Restaurerade betesmarker och slåtterängar

PRESENTATIONEN HÅLLS PÅ SKYPE

Anslut till Skype-mötet

Anslut via telefon: +46 (0)36-15 8222,,301361# (Jonkoping) Svenska (Sverige)

Hitta ett lokalt nummer

Konferens-ID: 301361

Har du glömt din PIN-kod för uppringning?