VÄLKOMNA TILL ALNARPS LAMM & FÅRDAG

Vi behöver dubbla produktionen!

Digitalt möte: Torsdagen den 29/4 kl. 18.00-20.30

Vi vill samla olika aktörer inombranschen, såsom studenter, producenter, rådgivare, näringsliv och myndigheter för att belysa och lyfta olika aktuella ämnen och forskningsresultat inom området.

Idag minskar antalet får och lamm i Sverige. Våra betesdjur är viktiga för att vi ska kunna nå våra miljömål och bibehålla våra naturbetesmarker och den biologiska mångfalden. Ser vi enbart på konsumtion, produktion och import av lammkött finns det en stor potential att öka svensk lammproduktion. Är det möjligt, och vad behövs för att vi ska kunna öka vår svenska lammproduktion?

Program:

  • Välkomna – Madeleine Magnusson, Inst.Biosystem och teknologi, SLU
  • Inledning – Moderator Anna Kristoffersson, Skånes fårintressenter
  • Svensk produktion i ett internationellt perspektiv – Viktoria Östlund, LRF Kött
  • Trender inom svensk får- och lammarknad – Åsa Lannhard Öberg, Jordbruksverket
  • Hur ser marknaden ut – vilka krav finns? – Elisabet Svensson, HKScan

Paus

  • Fårens betydelse för naturbetesmarker och den biologiska mångfalden – Ingela Löfquist, Hushållningssällskapet
  • Får och Lammforskning vid SLU Skara – Katarina Arvidsson Segerkvist, Inst. Husdjurens
  • miljö och hälsa, SLU
  • Min produktion – Vad behövs för att jag ska fortsätta och eventuellt utöka min produktion? Lammproducent Eric Adseke, Sösdala
  • Avslutande diskussion – Vad behövs för att vi ska kunna öka produktionen?

Anmälan här
Avgift: Gratis

Dagen arrangeras av: Inst. Biosystem & teknologi vid SLU, SLU Partnerskap Alnarp, LRF-Skåne & Skånes fårintressenter