Värdera dina beten eller gillar du Rysk Roulette?

Upplever du det utmanande att förutse betesproduktionen? Gård & Djurhälsan har sammanställt en tabell baserad på forskning och erfarenheter kring betets avkastning. Klassificera dina betesmarker och bli medveten om produktionspotentialen.

Nu går vi mot ljusare tider och det är hög tid att fundera kring foder och betesplaneringen. Lammrådgivaren Theo den Braver har ställt samman egna erfarenheter och andras forskning (gjord av bla SLU, Spörndly mfl) vad gäller bete och betesmarker. Att förutse avkastningen från ett bete är ett mycket vanskligt och svårt uppdrag. Betesmarker skiljer sig väldigt mycket åt. Inom samma betesareal så återfinns ofta flera olika miljöer med olika potential i avkastning. Tabellen ger endast en fingervisning om vad du kan förvänta dig när det gäller avkastning.

Hela artikeln och tabeller över avkastning hos olika marktyper
Gård & Djurhälsan: Värdera dina beten eller gillar du Rysk Roulette? ››