Vetandets värld om lamm

I det 20 minuter långa inslaget medverkar Tomas Olsson, ordförande i Lammproducenterna som har Sveriges största fårbesättning på Norrby gård i Kungsör, liksom Staffan Åkerman och Carina Dalunde på KRAV-gården Norra Stene. Anneli Wallin på Mörkölamm berättar om Dorperfåret.

Tomas Olsson:
-Vi har en potential i Sverige. Vi har så mycket marker där det inte passar att odla spannmål, gräsmarker och naturbeten. Men det är först de sista fem till tio åren som lamm har blivit en viktig del av lantbruket. Tidigare var det bara nöt, gris och mjölkproduktion som gällde. Men nu kommer ju fåren …

P1 Vetandets värld: Lamm lever allt oftare inomhus ››