Vetenskaplig artikel om Sveriges två första CODD-utbrott

En vetenskaplig artikel av Malin Bernhard, Ulrika König och Sara Frosth om de två svenska fallen av smittsam digital dermatit, CODD, har publicerats.

Acta Veterinaria Scandinavica: First report on outbreaks of contagious ovine digital dermatitis in Sweden