Vi är 524 fler i år

Statistik över lantbrukets djur i juni 2021 finns nu tillgänglig och vi kan se att antalet fårföretag är 524 fler än 2020!

  • Antalet tackor och baggar uppgick till 271 700 i juni 2021.
  • Antalet lamm uppgick till 251 800 vid samma tidpunkt.
  • Sedan 2000 har antalet tackor och baggar ökat med 37 % och antalet lamm har ökat med 8 %.
  • Mellan 2017 och 2020 minskade antalet får, för att till 2021 öka igen. Sedan några år tillbaka så överstiger antalet baggar och tackor antalet lamm.

Antal får fördelat på olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021

I tablå B kan man se att antalet företag med tackor och baggar har ökat med 6,7 % sedan 2020. För lamm är motsvarande siffra en ökning med 9,8 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 32,1 tackor och baggar år 2021. Det är 7,4 fler än 2000 men något färre än 2020.

Ungefär 67 % av företagen med får hade färre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns cirka 25 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (55 %) återfanns på de cirka 14 % av företagen som hade besättningar på över 49 djur.

Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2021

Källa Lantbrukets djur i juni 2021
Grafik Jordbruksverket