Vi fortsätter välkomna konsumenterna till våra gårdar – eller hur?


Den gångna helgen har lammnäringen varit i fokus i media på ett sätt man hade hoppats slippa. Det kan vi nog alla vara överens om.

Missförstånd, förvrängningar och grava faktafel har blandats med hopklippta citat för att ge en bild av lammnäringen som inte kan ha varit något annat än förutbestämd av journalisterna.
Man ska aldrig inta försvarsposition i sådana här lägen, men jag tror att vi alla kan enas om att detta inte har blivit en korrekt bild av vår svenska lammnäring.

Från näringens sida har vi arbetat intensivt under flera veckor för att försöka ge en så rättvis bild av vår näring som möjligt. Vi har välkomnat tidningar och radio, stolta över att visa upp hur sund vår produktion är och övertygade om det positiva i att vår situation blir belyst. Vi har inte nått fram. Hade vi det hade bilden som media visat upp varit en annan. Men nu är förhoppningen att konsumenterna och resten av journalistkåren genomskådar sättet vi har granskats på, och att detta blir en debatt som i slutändan är bra för både oss och konsumenterna.

För visst vill vi alla att konsumenten ska känna till hur vi föder upp lamm i Sverige. Klyftan från gård till bord blir bara större och okunskapen är stor. Vi kan konstatera att det som varit självklart för oss, att vi stallar in våra djur när klimatet så kräver, det har inte varit självklart för de som äter lammstek till påsk.

Att vi ibland tar in nytt avelsmaterial från utlandet är inget nytt i Sverige och det nya är att denna gång har det skett med embryotransfer för att minimera riskerna för att få in sjukdomar i landet.

Vi borde ha kommunicerat detta tydligare, men inget är för sent att rättas till.

Vi måste bli ännu bättre på att visa vart maten kommer ifrån, och det måste vi hjälpas åt med. Från alla delar inom näringen. Vi jobbar just nu för fullt i samarbete med LRF, Svenska Djurhälsovården, Scan och Sveriges Lammköttsproducenter med hur vi på bästa sätt ska bemöta de påhopp vi utsatts för. Och det bästa vi kan göra är att visa hur engagerade vi är och hur bra vi sköter våra djur.

Nu hjälps vi åt att visa att man som konsument kan känna sig trygg med att äta svenskt lammkött!

Hälsar

Ordföranden Bertil Gabrielsson tillsammans
med styrelsen för Svenska Fåravelsförbundet.