Vi kraftsamlar för mer svenskt lamm

En förstudie för ett projekt med syfte att öka produktionen av svenskt lamm har beviljats medel från årets branschutvecklingspengar!

Svenska Fåravelsförbundet och Lammköttproducenterna kommer att göra förstudien med stöd av LRF Kött och Svenska Köttföretagen.

Ur pressmeddelandet

Svenskt lammkött är fortsatt efterfrågat på svensk marknad. Trots det är importandelen fortsatt hög. Sverige hade 2022 en självförsörjningsgrad på endast 28% och visar en nedåtgående trend. 2020 avslutades Lammlyftet som bland annat tagit fram kvalitetsstandarden Meat Standard Sweden Lamm (MSS Lamm). I veckan kom positivt besked om finansiering av ny kraftsamling för att öka svensk lammproduktion.

Svenska Köttföretagen har under våren fört en konstruktiv dialog med lammproducentföreningar, slakterier och LRF Kött om hur vi framåt samverkar för ytterligare kunskapsspridning.

Tillsammans ska idéer vidareutvecklas och konkretiseras med syfte att öka andelen svenskt lammkött på marknaden. Genom fortsatt samarbete och kunskapsspridning bygger vi en stark och hållbar svensk lammnäring. Projektet startar upp under hösten och kommer pågå under hela 2024.

Läs hela Svenska Köttföretagens pressmeddelande om förstudien Svenskt lamm

Läs här om fler projekt som beviljas branschutvecklingsmedel i år.

Foto Malin Karlsson