Viktig dialog med Länsstyrelsen om rovdjur

Källa: LRF
En konstruktiv dialog där bägge parter lyssnar till varandra ger ökad förståelse inför framtida skarpa lägen. Därför bjöd LRF Södermanland och Södermanlands Läns Fåravelsförening in personal från Länsstyrelsen till dialogmöte med safari.

I juni 2016 bjöd LRF Södermanland tillsammans med Södermanlands Läns Fåravelsförening in Länsstyrelens personal som jobbar med rovdjursfrågor till ett dialogmöte. Mötet ägde rum hemma hos Karin och Bengt Ericsson som är fårföretagare utanför Eskilstuna. Syftet var att skapa en konstruktiv dialog och ett ökat förtroende mellan näringen och myndigheten.

Under mötet ordandes en safari i hagmarkerna där Karin och Bengt kunde visa sin detaljerat genomtänkta plan för beten och djurgrupper i praktiken.

Frågor som berördes var bland annat rimligheten i att ett rovdjurssäkert stängsel är värt mer än de djur man vill skydda samt rimliga och orimliga förebyggande åtgärder.

Hela artikeln
LRF: Viktig dialog med Länsstyrelsen om rovdjur ››