Vildsvin förstör för 660 miljoner – varje år

Nya siffror från SLU – mer än var tredje bonde är drabbad.

Under Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund årsstämma i Nykvarn var det framförallt två frågor som lyftes. Den första av dem var vildsvinsskadorna. Hans Andersson, professor vid SLU, redovisade en färsk studie från SLU om skadornas omfattning. Omkring 4000 svenska bönder deltog i undersökningen. 39 procent av dem hade problem med vildsvinsskador.
– Ser man på den totala summan, och räknar med en summa på 300 kronor per hektar, hamnar vi på att skadorna kostar 600 miljoner kronor per år, säger Lars Jakobsson, verksamhetsledare på Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund.

 “Väldigt besvikna”

Problemet är skadorna är mycket stort – men det är svårt att komma till rätta med. En del av en lösning var den återremitterade propositionen om viltskador och utfodringsförbud.

Hela artikeln
ATL: Vildsvin förstör för 660 miljoner – varje år ››