Vilka digitala verktyg används inom svensk lammproduktion?

Oskar Reineling är agroteknikerstudent på BYS. Hans examensarbete kommer att handla om digitalisering inom den svenska lammproduktionen. Syftet med arbetet är att kartlägga de digitala verktyg som används i dagsläget, utreda brister inom dessa samt att utreda behovet av ny teknik på gårdsnivå.

Svara gärna på Oskars enkät som syftar på att ge en uppfattning om vilka digitala verktyg som används i lammproduktionen.