Vill du studera får- och lammproduktion?

Distanskurs Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Kursen Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion har fokus på får- och lammköttsproduktion under svenska förhållanden med tyngdpunkt på bl.a. olika uppfödningsmodeller, utfodring, köttkvalitet och ekonomi.

Denna distanskurs går på kvartsfart. Två träffar planeras på SLU i Skara, en obligatorisk den 19-21 november och om tillräckligt många vill delta en frivillig träff 18-19 september. I Skara får du träffa forskare/föreläsare som arbetar med utfodring, köttkvalitet, ekonomi. Studiebesöken under träffen ger dig möjlighet att besöka får-och lammköttsföretagare hemma på deras gårdar.

Mer information om kursen finns på SLUs hemsida.