Wales: Fårbondes ansträngningar kan komma att reformera klassningssystemet

I Wales kommer snart ett ambitiöst projekt med syfte att modernisera sättet att klassa slaktkroppar att sjösättas. Till stor del tack vare en enskild bondes ansträngningar.

Initiativet har drivits av den walesiska får- och nötbonden John Yeomans, som fick Bullock Award av Nuffield Farming Trust den 26 november som ett erkännande av den roll han spelat i att övertala viktiga aktörer inom branschen att delta i försöket.

Ett möte kommer att äga rum i Aberystwyth måndagen den 30 november, som omfattar stormarknader, köttprocessorer, den walesiska regeringen och andra branschorganisationer. Men väntas komma överens om planer för ett automatiserat klassningssystem som ska testas på tre slakterier i Wales.
– Det nuvarande systemet är inte rättvist, menar John Yeomans. Vi ska inte ha ett system som bygger på mänsklig bedömning.

Hela artikeln
Farmers Weekly: Welsh sheep farmer aims to revolutionise carcass grading ››
Översatt med Google ››